Ilmastoystävällisemmän elämän ABC

Ilmastonmuutoksesta on tullut vakavin ihmiskuntaa koetteleva ympäristöongelma. Tehokkain keino hillitä ilmastonmuutosta on panostaa kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja päästösopimuksiin, mutta jokainen meistä voi myös itse vaikuttaa ympäristön tilaan tekemällä fiksumpia valintoja arjessa. Yksi helpoimmista tavoista aloittaa on ruokavalion muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi ja kotitaloudessa syntyvien jätteiden lajittelu, mutta on myös paljon muitakin keinoja, joilla omaa ekologista jalanjälkeään voi pienentää.

Ruokavalio ja jätteiden kierrätys

Lihan korvaaminen muun muassa kasviksilla ja hedelmillä säästää merkittävästi luontoa, koska lihan tuottaminen kuluttaa paljon energiaa. Myös lähiruoan suosiminen on fiksu valinta, sillä ruoan kuljettaminen toiselta puolelta maapalloa kuluttaa suuren määrän energiaa. Karjatalous aiheuttaa runsaasti kasvihuonepäästöjä, kuten metaania ja typpioksidia. Lihan sijasta ruokavalioon voi lisätä esimerkiksi seuraavia lähellä tuotettuja raaka-aineita ja elintarvikkeita:

 • Kotimaiset kasvikset ja hedelmät
 • Vilja
 • Kotimainen kala
 • Rypsiöljy ja margariini
 • Luomutuotteet

Ruokavalion muutoksella ei ole suurta vaikutusta, jos ruokaa päätyy suuria määriä roskikseen. Vähennä ruokahävikkiä ostamalla kotiin vain sen verran ruokaa kuin kulutat ja lajittele ruokajäte biojätteisiin. Ruokaostoksilla tulisi myös pyrkiä ostamaan mahdollisimman kevyesti pakattuja elintarvikkeita. Biohajoavien jätteiden kierrätystä on tehostettu viime vuosina ja samalla on myös aloitettu monien orgaanista ainesta sisältävien jätteiden, kuten pakkausmuovien, lajittelu.

Vaikka kierrätystä ja lajittelua on pyritty lisäämään, ei jätteiden kokonaismäärä silti ole lähtenyt laskuun. Tulevaisuudessa jätteiden lajittelun merkitys kuitenkin kasvaa, kun esimerkiksi paperi, muovi, biojäte, tekstiilit ja muut kierrätettävät materiaalit hyödynnetään entistä tehokkaammin. Lajittelu vähentää kaatopaikkojen aiheuttamia ongelmia ja ehkäisee haitallisten aineiden päätymistä luontoon. Seuraavat kotitalouden jätteet voi lajitella omiin astioihin tai viedä lähiympäristön keräyspisteisiin:

 • Polttokelpoinen sekajäte
 • Biojäte
 • Muovi
 • Kartonki
 • Paperi
 • Lasi
 • Metalli

Jätteiden ympäristövaikutukset

Jätehuolto aiheuttaa ympäristökuormitusta jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn takia. Kaatopaikoilta on myös peräisin 50 % kaikista metaanipäästöistä. Jätteiden ympäristölle aiheuttamat haitat riippuvat muun muassa niiden myrkyllisyydestä sekä hajoavuudesta. Lajittelu lisää jätteiden uusiokäyttöä, ja yhä useampia jätelajeja kerätäänkin talteen ja jatkokäsitellään uusiksi raaka-aineiksi. Myös jätteen käyttö energianlähteenä on yleistymässä – polttokelpoista jätettä hyödynnetään jo tänä päivänä esimerkiksi lämmöntuotannossa.

Jätteestä energiaa

Lajittelemalla omat jätteensä jokainen voi edesauttaa niiden hyötykäyttöä ympäristöystävällisemmän ja päästöttömän energian tuotannossa. Kotitalouden biojätteistä voidaan tuottaa biokaasua, joka on uusiutuvista raaka-aineista jalostettua energiaa. Biokaasua käytetään energianlähteenä esimerkiksi yritysten tuotantolaitoksissa, mutta myös biokaasulla kulkevat ajoneuvot ovat yleistymässä, koska biokaasu on paljon halvempaa kuin fossiiliset polttoaineet. Myös esimerkiksi kinkun paistorasvoja voidaan käyttää jatkokäsittelyn jälkeen biopolttoaineena.

Vähennä energiankäyttöä

Jätteiden lajittelun lisäksi oman elämäntapansa aiheuttamaa ympäristökuormitusta voi vähentää kiinnittämällä huomiota kotitalouden energiankulutukseen. Ihmiset ovat erilaisia energiankäyttäjiä, mutta kun jokainen tekee pieniä muutoksia omiin käyttötottumuksiinsa, voi sillä olla iso vaikutus kulutettavan energian kokonaismäärään. Energiatehokas elämäntapa perustuu siihen, että kulutetaan vähemmän energiaa tinkimättä mukavuudesta. Tämä onnistuu esimerkiksi muuttamalla lämmitystapaa tai vaihtamalla valaisimiin energiaa säästävät lamput.

Suomessa kuluu eniten energiaa rakennusten lämmittämiseen. Pelkästään lämmitysjärjestelmiä säätämällä voidaan pienentää energiankulutusta merkittävästi. Lämmitysenergian tarve vähenee viidellä prosentilla, kun sisälämpötila laskee yhdellä asteella. Isoja energiasyöppöjä ovat myös kodinkoneet. Monet sähkölaitteet, useimmiten laturit, ovat päällä jatkuvasti, vaikka niitä ei käytettäisikään. Monista uusista kodinkoneista löytyy energiansäästömerkintä, joten uutta laitetta ostettaessa kannattaakin suosia vähiten energiaa kuluttavia kodinkoneita.

Liiku ympäristöä säästäen

Helppo tapa elää ilmastoystävällisemmin on myös miettiä, miten siirtyy paikasta toiseen: julkisilla kulkuvälineillä kuten junalla, bussilla ja metrolla liikkuminen säästää ympäristöä. Lentäminen on ympäristön kannalta huonoin tapa liikkua ja myös laivaliikenne vahingoittaa meren ekosysteemejä. Kaikista paras vaihtoehto on turvautua omaan lihasvoimaan ja suosia kävelyä ja pyöräilyä. Kaupan päälle saa iloisen mielen ja hyvän kunnon.

Jos on pakko hankkia auto, kannattaa valita sellainen menopeli, joka on mahdollisimman ympäristöystävällinen. Uudet autot ovat ekotehokkaampia kuin vanhat. Markkinoille on myös tullut paljon ympäristöystävällisiä sähköautoja ja hybridejä. Autoa ostaessa koko ratkaisee, sillä isot autot kuluttavat enemmän polttoainetta kuin pienet. Polttoaineen kulutukseen voi myös vaikuttaa kiinnittämällä huomiota ajotottumuksiinsa: esimerkiksi turhia kiihdytyksiä ja joutokäyntiä tulee välttää.

Tuunaa vanhasta uutta

Tuunauksesta on tullut suosittu trendi – yhä useampi on kiinnostunut esimerkiksi vanhojen vaatteiden ja huonekalujen tuunauksesta. Ympäristön kannalta tuunaus on hyvä tapa vähentää jätteen määrää, kun vanhasta tehdään uutta korjaamalla ja entisöimällä. Vanhan kunnostaminen on planeetan kannalta parempi vaihtoehto kuin uuden ostaminen. Ttuunaus on levinnyt myös ruoanlaiton puolelle: eilisen tähteistä saa tuunaamalla seuraavalle päivälle uuden aterian.

Vanhojen tavaroiden kunnostamisessa ei tarvitse olla ammattilainen, sillä kunnostamisessa ja uuden luomisessa vain mielikuvitus on rajana. Tuunaamisen ohella myös tavaroiden ja vaatteiden lainaamisesta on tullut trendikäs tapa vähentää kuluttamisen aikaansaamaa ympäristökuormitusta. Jokaisiin juhliin ei kannata ostaa uutta vaatetta, vaan yhtä käyttökertaa varten sen voi myös lainata. Vaatelainaamot ovatkin nousseet erittäin suosituiksi suurimmissa kaupungeissa.

Osta harkiten

Ensimmäinen askel ympäristöystävällisempään elämään on helppo ottaa kiinnittämällä huomiota omiin ostotottumuksiin. Hyvät hankinnat ovat kestäviä ja kertakäyttötuotteita tulisi pyrkiä välttämään. Ennen kuin ostat, kannattaa pysähtyä miettimään, onko hankittava tavara todella tarpeellinen. Turhat ostokset kuluttavat ympäristöä ja rahaa, ja lisäksi ne vievät paljon säilytystilaa. Tavaran sijasta voi palkita itsensä esimerkiksi ostamalla elämyksiä.

Kohti ilmastoystävällisempää elämäntapaa

Ilmastoystävällisen elämän voi aloittaa jokaiselle elämän osa-alueelle sopivan yksinkertaisen neuvon avulla: älä kuluta enempää kuin tarvitset. Tämä neuvo pätee niin energiaan, ruokaan, vaatteisiin kuin veteenkin. Maapalloa ei tarvitse pelastaa yksin, mutta jokainen voi pienillä arjen muutoksilla tehdä jotain ympäristön hyväksi joka päivä. Pienistä puroista kasvaa lopulta suuria virtoja.

Author: adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *