Energiantuotanto voi olla ympäristölle tuhoisaa

Viime vuosina yhteiskuntamme on herännyt laajamittaisemmin tarkastelemaan ympäristöämme ja tuhoja, joita olemme jo aiheuttaneet. Ihminen välinpitämättömällä toiminnallaan on jo aiheuttanut ketjureaktioita, joiden seurauksia ei olla keretty pysäyttämään ajoissa. Harvinaisten eläinlajien sukupuuttoon kuoleminen on yksi surullinen esimerkki. Tällä hetkellä yksi suurimman varjon heittävä mörkö on energiantuotanto ja siihen liittyvät ekologiset ongelmat.

Mikä energiantuotannon raskain tapa on ympäristölle?

Energiantuotanto on meille välttämätöntä. Energiaa tarvitaan kodeissa, toimistoilla, tehtailla, sairaaloissa, kaupoissa – nyky-yhteiskunta ei pärjää ilman sitä. Energiankulutus on jatkuvassa kasvussa, joka tulee jatkumaan aina vain kiivaampana nyt, kun myös kehitysmaat pikkuhiljaa lähtevät kiirimään teknologisessa kehityksessä. Energiantuotannon ongelmakohdat ovat siis kriittisempiä kuin koskaan, ja viimeistään nyt on aika toimia.

Energiaa voidaan tuottaa lukuisin eri keinoin, voit lukea niistä tarkemmin eri tuotannon muodoille omistetusta artikkelista. Ympäristölle kaikkein haitallisin muoto on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Fossiilisiin polttoaineisiin lukeutuvat öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Ne ovat uusiutumattomia tai erittäin hitaasti uusiutuvia luonnonvaroja, jotka ovat syntyneet miljoonia vuosia sitten eliöiden ja kasvien fossiloituessa.

Fossiilisten polttoaineiden osuus maailman energiantuotannossa

Maailman energiantuotannon muodot voidaan jakaa karkeasti neljään osaan; ydinvoima, fossiiliset polttoaineet, vesivoima ja muut uusiutuvat energianlähteet. Muihin uusiutuviin energianlähteisiin kuuluvat esimerkiksi tuulivoima ja aurinkoenergia. Ydinvoiman osuus koko maailman energiantuotannosta on noin 4 %. Vesivoiman osuus kokonaiskulutuksesta on noin 7 %, ja muiden uusiutuvien muotojen osuus noin 2 %.

Fossiilisten polttoaineiden osuus koko maailman energiantuotannossa on 87 %. Tämä tarkoittaa sitä, että vain reilut 10 % kaikesta tuotetusta energiasta saapuvat uusiutuvista lähteistä. Luvut ovat pysyneet hyvin samankaltaisina jo vuosikymmenien ajan. Fossiilisista polttoaineista öljy vie noin 33 % osuuden, kivihiili noin 30 % osuuden ja maakaasu noin 24 prosentin osuuden.

Mitä fossiilisten polttoaineiden käyttö tekee planeetallemme?

Miksi nämä luvut ovat sitten niin pysäyttäviä? Ensinnäkin luvut todistavat surullisesti sitä, että lupauksista huolimatta muutosta ei olla saatu vielä tapahtumaan riittävissä määrin. Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen on yksi suurimmista tekijöistä ilmaston lämpenemisessä. Niiden polttaminen vapauttaa ilmaan erilaisia kaasuja, kuten rikkioksidia, typen oksidia, hiilidioksidia sekä lukuisia pienhiukkasia.

Typpioksidi ja rikkioksidi saadaan pääasiassa suodatettua tehokkailla puhdistus- ja polttotekniikoilla energiantuotantolaitoksilla. Ne voivat silti päätyä ympäristön maaperään ja vesistöihin aiheuttaen näin happamoitumista ja rehevöitymistä. Tällä hetkellä kaikkein vakavin uhka on kuitenkin prosessissa vapautuva hiilidioksidi, jota ei saada eristettyä savukaasuista. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, joka aiheuttaa maapalloa kuumentavaa kasvihuoneilmiötä.

Miten fossiilisten polttoaineiden käyttö on kehittynyt?

Jossain määrin fossiilisia polttoaineita on käytetty hyödyksi ihmisen tarpeisiin jo tuhansien vuosien ajan – niiden energiaa tuottavat ominaisuudet ovat siis havaittu jo muinaisten kansojen toimesta. Varsinainen suurimuotoinen käyttö alkoi kuitenkin 1800-luvulla, kun kivihiili valjastettiin teollisuuden käyttöön. Se pitikin ykkösasemaa energiantuotantomuodoista siihen saakka, kunnes ensimmäiset suuret öljylähteet löydettiin 1900-luvun alussa.

Helppokäyttöinen öljy pysyi todella edullisena aina 1970-luvulle saakka vieden noin 50 % osuuden kaikesta energiantuotannosta. 70-luvulla saanti alkoi rajoittumaan, hinnat eivät enää laskeneet, ja näin kulutuksen jatkuva kasvu pysähtyi. Seuraavien vuosikymmenien aikana maakaasu – joka oli alkanut ottaa paikkaansa toisen maailmansodan aikana -, öljy ja kivihiili asettuivat melko samanarvoisiin prosenttiosuuksiin.

Miksi sen käyttöä jatketaan edelleen?

Fossiiliset polttoaineet eivät ole uusiutuvia luonnonvaroja, joten ennemmin tai myöhemmin niiden tilalle on löydettävä muita ratkaisuja. Niiden elinympäristöämme ja ainoaa planeettaamme tuhoavat vaikutukset ovat jo tiedossa. Onkin luonnollista, että päähän herää kysymys: Miksi ihmeessä fossiilisia polttoaineita käytetään edelleen? Miksi ne ovat edelleen teollisuusmaiden tärkein energianlähde?

Hiilen hinta on edullista, ja sitä on vielä runsaasti maankuoressa. Koska saatavuudesta ei tule vielä hetkeen pulaa, ja sen lämpöarvo on suuri, käyttöä jatketaan. Samoin maakaasun esiintymät ovat runsaat, ja sitä on helppo käyttää. Öljy taas on tärkein raaka-aine erilaisten polttoaineiden valmistamiseen. Yhdistävät tekijät ovat siis edullinen hinta ja helppo käsiteltävyys.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Tulevaisuudessa fossiilisten polttoaineiden käyttöä halutaan rajoittaa merkittävästi. Lähes kaikki Euroopan valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyjä toimenpiteitä, joilla pyritään rajaamaan ilmastonmuutos 1,5 celsiusasteeseen. Yksi tärkeä osa näitä toimenpiteitä on fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittaminen. Uusiutuvan energian muodot, kuten vesivoima ja tuulivoima, ovat pikkuhiljaa ottamassa tukevampaa jalansijaa monessa maassa.

Vaihtoehtoisten energianlähteiden löytäminen on erittäin tärkeää, sillä maapallo ei tule kestämään nykyistä käyttöä ilman vakavia seurauksia. Tutkijat ympäri maailmaa tekevätkin tiukasti töitä löytääkseen tehokkaampia, parempia ja edullisempia tapoja tuottaa ympäristöystävällistä energiaa. Globaalilla tasolla muutos on kuitenkin tuskastuttavan hidas prosessi, jota meidän tulisi pyrkiä kiihdyttämään kaikilla käytössä olevillamme tavoilla.

Mitä sinä voit tehdä?

Kuluttaja voi omalta osaltaan antaa pienen, mutta merkityksellisen panoksensa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Ensinnäkin on tärkeää valita uusiutuva energia aina kun se vain on mahdollista. Toiseksikin omaa energiankulutusta tulisi vähentää mahdollisimman pieneksi. Se onnistuu jo pienillä, arkipäiväisillä teoilla – voit lukea vinkkejä henkilökohtaisen ekologisen jalanjäljen pienentämiseen aiheelle omistamastamme artikkelista.

Fossiilisten polttoaineiden loppu häämöttää, mutta kaukana horisontissa

On selvää, että kaikesta energiantuotannosta fossiiliset polttoaineet ovat kaikkein haitallisimmat ympäristöllemme, eikä meillä ole varaa jatkaa niiden käyttöä surutta, kuten olemme tehneet vuosikymmenien ajan. Yhteiskunta on herännyt tähän tosiasiaan, ja olemme pienin askelin matkalla oikeaan suuntaan. Kuten tässä jutussa esitellyistä luvuista nähdään, matkaa on kuitenkin vielä paljon jäljellä.

Author: adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *